Monthly Archives: Rhagfyr 2013

Cyhoeddi Ymchwil Refferendwm yr UE

Roedd yr ymchwil yn cynnwys profi’r cwestiwn arfaethedig ar gyfer refferendwm posibl ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Roedd y methodoleg yn cynnwys grwpiau ffocws a chyfweliadau gydag aelodau o’r cyhoedd ar draws y DU. Mae’r adroddiad ar gael yma. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar Darllen rhagor →