Tanwen Grover

Ymchwilydd yw Tanwen yn Arad Research, gyda phrofiad o weithio yn y trydydd sector, sectorau cyhoeddus ac addysg yn y DU a thramor.

Mae Tanwen wedi gweithio mewn ymchwil a gwerthuso ar draws ystod eang o feysydd polisi ac ar gyfer cleientiaid ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector / sector gwirfoddol a phreifat. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys addysg a sgiliau, diwylliant a threftadaeth, plant a theuluoedd, cymunedau a’r iaith Gymraeg. Mae’n brofiadol wrth gynnal ymgynghoriadau, astudiaethau achos, dadansoddi data, adolygiadau llenyddiaeth ac wrth ddylunio fframweithiau gwerthuso ac offer ymchwil. Astudiodd Hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt; mae gan Tanwen hefyd MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ewrop (Prifysgol Warwick). Mae hefyd yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae’n Ymddiriedolwr i Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae profiad gan Tanwen mewn gwerthuso Model Ysgolion Arloesi, sy’n datblygu cwricwlwm newydd i Gymru, ac mewn gwerthuso peilot y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, dros Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Fenter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First ar draws Lloegr ac ar werthusiad o raglen Canolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg i ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithlu. Ymunodd ag Arad o Swyddfa Archwilio Cymru, lle’r oedd yn cefnogi archwiliad perfformiad ac yn canolbwyntio ar ymchwil ac arweiniad ymarfer da.

← Nôl