Sioned Lewis

Mae Sioned yn Gyfarwyddwr ac yn un o sefydlwyr Arad.

Mae Sioned yn Gyfarwyddwr, yn gyd-sylfaenydd Arad ac wedi arwain ar nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso dros y pymtheg mlynedd ddiwethaf. Ar hyn o bryd mae Sioned yn arwain ar brosiectau Arad sy’n ymwneud â rhieni a’r blynyddoedd cynnar. Mae’n rheoli’r gwerthusiad o Gweithredu’n Gynnar y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, sy’n cynnwys cyfweliadau ac e-arolwg o rieni ac yn rheolwr prosiect ar werthuso hyfforddiant Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant a ariennir gan ESF ar gyfer gweithwyr gofal plant. Yn flaenorol, cyfrannodd at yr ymchwil ansoddol tair blynedd gyda theuluoedd Dechrau’n Deg.

Mae hefyd wedi cynllunio a hwyluso grwpiau ffocws a chyfweliadau yn y Gymraeg a’r Saesneg ar ystod o bynciau; wedi rheoli’r gwerthusiad o wasanaethau cynghori yn y Canolfannau Cyngor ar Bopeth, yn benodol y rhai a ddarperid mewn lleoliadau iechyd (prosiect Cyngor Gwell Bywydau Gwell) ac arweiniodd werthusiad o brosiect Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru.

Yn flaenorol, roedd Sioned yn ymchwilydd mewn cwmni ymgynghori annibynnol ac fel ymchwilydd yn Llywodraeth Cymru. Graddiodd mewn daearyddiaeth, mae ganddi hefyd radd meistr mewn datblygiad rhanbarthol gyda dulliau ymchwil.

← Nôl