Martin Jones

Mae Martin yn un o’r cyfarwyddwyr a sefydlodd Arad Research.

Dechreuodd Martin ei yrfa yn gweithio i DG Addysg a Diwylliant y Comisiwn Ewropeaidd ac ers hynny mae wedi gweithio ar addysg, sgiliau, diwylliant a phrosiectau Ymchwil a Datblygu ledled yr UE. Mae ganddo brofiad eang mewn dylunio offer ymchwil a gwerthuso a gweithio ar gyfer cleientiaid megis adrannau llywodraeth leol a chenedlaethol, cynghorau sgiliau sector a sefydliadau diwylliannol. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys ymchwilio i effaith gwaith ieuenctid mewn ysgolion ar gyfer Llywodraeth Cymru, gwerthusiad o brosiect Momentwm i Gyngor Celfyddydau Cymru, a gwerthusiad o’r Brentisiaeth Peilot Ffasiwn a Thecstilau ar gyfer Creative Skillset Cymru. Mae’n siarad Ffrangeg a Sbaeneg yn dda ac mae’n mwynhau nofio (yn y môr) a beicio.

← Nôl