Hefin Thomas

Mae Hefin yn Gyfarwyddwr ac yn un o sefydlwyr Arad

Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf, mae Hefin wedi cynllunio a rheoli ymchwil a gwerthuso ar ran cleientiaid gan gynnwys adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol, sefydliadau preifat a’r trydydd sector. Ei brif feysudd arbenigedd yw addysg, sgiliau a hyfforddiant, y Gymraeg, dadansoddi economaidd a’r farchnad lafur.

Roedd Hefin yn un o’r cyfarwyddwyr â sefydlodd Arad ac mae ganddo brofiad helaeth o hwyluso cyfweliadau a gwaith maes trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Graddiodd o Ysgol Economeg Llundain yn 2001 a dechreuodd ei yrfa fel ymchwilydd polisi yn y Cynulliad Cenedlaethol. Tu hwnt i Arad, mae Hefin yn mwynhau beicio, pêl-droed a chwarae’r gitâr.

 

← Nôl