Brett Duggan

Mae Brett yn gyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Arad Research.

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae wedi arwain gwerthusiadau a phrosiectau ymchwil ar ran adrannau o’r llywodraeth, sefydliadau yn y sector cyhoeddus ac awdurdodau lleol. Mae wedi gweithio ar draws ystod o feysydd polisi, gan gynnwys addysg a sgiliau, y celfyddydau, yr iaith Gymraeg, adfywio cymunedol a pholisi ym maes plant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd mae’n arwain tîm sy’n gwerthuso’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ar ran Llywodraeth Cymru, rhaglen tair blynedd cynhwysfawr o ymchwil. Mae wedi cwblhau ymchwil ar ddatblygiad iaith cynnar yn ddiweddar ar ran rhaglen Dechrau’n Deg yng Nghymru. Mae wedi arwain gwerthusiadau sydd wedi ystyried effaith y celfyddydau, diwylliant a rhaglenni chwaraeon ar bobl ifanc a chymunedau yng Nghymru, gan gynnwys gwerthusiad o brosiectau’r Olympiad Diwylliannol ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru. Cyn ei amser yn Arad, bu’n gweithio i ymgynghoriaeth ymchwil Newidiem a threuliodd bedair blynedd fel ymchwilydd gwleidyddol yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Brett yn siarad Cymraeg a Ffrangeg ac yn byw ym Mhontypridd.

← Nôl