Alison Glover

Ymunodd Alison ag Arad ym mis Awst 2014. Mae ei diddordebau ymchwil a gwerthuso yn cynnwys datblygu cynaliadwy, addysg a sgiliau.

Mae Alison wedi gweithio a gwirfoddoli ar draws yr holl sectorau addysg, ac yn ddiweddar mae wedi gweithio fel ymchwilydd a darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ganddi radd meistr mewn addysg amgylcheddol a doethuriaeth mewn Addysg. Mae Alison wedi gwneud cyflwyniadau mewn cynadleddau busnes ac addysg ryngwladol, ac wedi cyhoeddi ei gwaith mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae hi wedi hwyluso nifer o weithdai a grwpiau ffocws i gefnogi casglu a lledaenu data ymchwil. Mae Alison wedi gwerthuso prentisiaethau ar gyfer ‘Creative Skillset’ a ‘SkillsActive’, a gwerthuso Rhaglen STEM Cymru ar gyfer Cynllun Addysg Peirianneg Cymru.

Mae gan Alison brofiad o weithio ar brosiectau eraill gan gynnwys Menter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First, gwerthusiad o’r Model Ysgolion Arloesi, Gweithredu’n Gynnar y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru ac ymchwil i sefydlu sefyllfa sylfaenol y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Ar y penwythnos ac yn ystod ei diwrnodau i ffwrdd mae Alison yn mwynhau cerdded ym Mannau Brycheiniog neu’n canu mewn côr cymunedol.

← Nôl