Stuart Harries

Daeth Stuart yn gyfarwyddwr ac yn un o’r aelodau a sefydlodd Arad yn 2004.

Mae gan Stuart dros ddau ddegawd o brofiad ymchwil ac ymgynghoriaeth. Mae ganddo radd mewn economeg ac y mae ei brif ddiddordebau ymchwil mewn addysg, sgiliau a datblygu’r gweithlu. Mae gan Stuart hanes o lwyddiant wrth arwain gwerthusiadau ac astudiaethau ymchwil ar gyfer cleientiaid yn amrywio o fudiadau elusennol i lywodraeth lleol a chenedlaethol ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae Stuart yn gyfathrebwr ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn hwylusydd profiadol o gynadleddau, seminarau a grwpiau ffocws. Y tu allan i Arad gwelir Stuart yn aml yn cerdded ar hyd llwybr arfordirol Sir Benfro, ac o bryd i’w gilydd mae’n rhedeg hanner marathon ac yn chwarae pêl-droed pump-bob-ochr.

← Nôl