Ein tîm

Mae ein tîm o ymchwilwyr yn cynnig gwasanaethau ymchwil a gwerthuso o safon uchel.

Mae gennym enw da am annibyniaeth, creadigrwydd, dibynadwyedd ac arbenigedd yn ein meysydd dewisol. Rydym yn falch o’r gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu ein cleientiaid i wella eu gwasanaethau, polisïau, strategaethau a rhaglenni.

Cliciwch ar broffiliau ein ymchwilwyr i gael gwybod mwy.