Ein gwaith

Mae Arad yn darparu ystod o wasanaethau ymchwil gan gynnwys gwerthuso, datblygu polisi, astudiaethau effaith economaidd a chymdeithasol, cynllunio arolygon, dadansoddi data ac astudiaethau dichonoldeb. Rydym yn gweithio i gleientiaid ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn arbenigwyr mewn dylunio methodoleg ymchwil, ymgysylltu â chyfranogwyr ymchwil, ac adrodd ar effaith a chynnydd prosiectau a rhaglenni. Ar ôl 10 mlynedd yn y busnes rydym mor ymroddedig ag erioed i weithio gyda’n cleientiaid; i ddatblygu ein sgiliau a’n gwybodaeth; ac i gyfrannu’n ymhellach at ddatblygiad economaidd, cymdeithasol, a diwylliannol Cymru.

Cliciwch ar y sectorau isod i weld enghreifftiau o’n prosiectau, cleientiaid a phartneriaid.

Addysg a Sgiliau
Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth
Cyflogaeth a'r farchnad lafur
Plant a phobl ifanc
Cymunedau a chynhwysiant cymdeithasol
Ymchwil yn ymwneud â'r iaith Gymraeg