Ein cleientiaid

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid o ar draws y sector cyhoeddus, a trydydd sector, y sector preifat a gyda mentrau cymdeithasol neu gwmnïau buddiannau cymdeithasol. Mae esiamplau o’n cleientiaid blaenorol yn cynnwys adrannau Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydliadau trydydd sector megis y Gronfa Loteri Fawr ac Achub y Plant.