NEWYDDION

Cyhoeddi gwerthusiad Arad o glystyrau cyflenwi mewn ysgolion

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r prosiect model clwstwr cyflenwi mewn ysgolion. Asesodd y gwerthusiad ddyluniad, gweithrediad a chanlyniadau 18 o brosiectau peilot clwstwr ysgolion gan dreialu dulliau o reoli gorchudd absenoldeb ysgol. Cyhoeddir adroddiad dilynol byr ym mis Medi 2020 a fydd yn archwilio effaith tymor hwy’r Prosiect. Mae adroddiad Tachwedd 2019 ar gael yma.