NEWYDDION

Cyhoeddi dadansoddiad ymgynghoriad cyhoeddus Arad, Ein Cenhadaeth Genedlaethol: Cwricwlwm Trawsnewidiol, cynigion ar gyfer fframwaith deddfwriaethol newydd

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddadansoddiad Arad o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y fframwaith deddfwriaethol arfaethedig i weithredu’r trefniadau cwricwlwm ac asesu newydd yng Nghymru. Roedd ymgynghoriad y Papur Gwyn yn casglu barnau ar y cynigion ar gyfer deddfwriaeth ar strwythur y fframwaith cwricwlwm newydd (gyda’r pedwar diben yn greiddiol iddo) y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, yr Iaith Gymraeg, yr Iaith Saesneg, Addysg Perthynas a Rhywioldeb a Chrefydd Addysg. Gofynnodd hefyd am farn ar fwriadau ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer asesu a gwerthuso dysgwyr mewn ysgolion. Mae dadansoddiad Arad o’r ymatebion ar gael ar-lein trwy glicio yma.