NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad Cwpan y Byd Arad

Mae adroddiad gan Arad yn gwerthuso gweithgareddau Cwpan y Byd a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru wedi ei gyhoeddi.

Roedd gweithgareddau Cwpan y Byd a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys:

  • Y Gronfa Cefnogi Partneriaid a ariannodd 19 o sefydliadau diwylliant, chwaraeon ac addysg i gynnal gweithgareddau i ddathlu’r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd cystadleuaeth Cwpan y Byd.
  • Ymgyrch farchnata estynedig, a oedd yn canolbwyntio ar farchnadoedd targed rhyngwladol ym meysydd busnes a thwristiaeth
  • Lleisiau Cymru: Llysgenhadon Cwpan y Byd – menter newydd yn cynnwys grŵp o bedwar unigolyn a weithiodd i godi proffil Cymru yn rhyngwladol ac i helpu i greu canfyddiadau cadarnhaol hirdymor a meithrin perthnasoedd cryf â phartneriaid allweddol
  • Digwyddiadau rhyngwladol a drefnwyd gan swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru, yn arbennig yn Qatar ac UDA.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn