NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad Arad ar gydraddoldeb rhyw mewn STEM

Mae Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o adroddiadau gan Arad sydd yn cyflwyno tystiolaeth waelodlin ac ymchwil ar gyfer cydraddoldeb rhywiol mewn STEM.

 

Mae’r adroddiadau yn cynnwys:

  • Adolygiad llenyddiaeth
  • Adolygiad data
  • Adroddiad ar safbwyntiau rhanddeiliaid
  • Crynodeb ffeithluniau

 

Mae’r adroddiadau ar gael fan hyn https://llyw.cymru/prosiect-tystiolaeth-waelodlin-ac-ymchwil-ar-gyfer-cydraddoldeb-rhywiol-mewn-stem