NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad ar werthusiad y system ADY

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n cyflwyno canfyddiadau cam cyntaf y gwerthusiad ffurfiannol pedair blynedd o’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Mae’r adroddiad yn cyflwyno theori newid ar gyfer y diwygiadau, yn crynhoi canfyddiadau o synthesis o’r dystiolaeth bresennol ar weithredu’r system ADY, ac yn nodi’r cynlluniau a’r blaenoriaethau ar gyfer camau nesaf y gwerthusiad.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.