NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad i Amgueddfa Cymru

Mae adroddiad gan Arad ar gyfer Amgueddfa Cymru yn dadansoddi’r ymatebion a dderbyniwyd i ‘Holiadur casglu drwy Covid Cymru 2020’ wedi cael ei gyhoeddi. Bwriad yr arolwg oedd casglu straeon personol ar draws y wlad i greu darlun cynhwysfawr o fywyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod clo cyntaf a thu hwnt. Roedd y cwestiynau yn cyffwrdd â’r themâu canlynol:

  • bywyd bob dydd
  • iechyd a lles
  • llywodraeth a gwybodaeth
  • y dyfodol

Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r themâu gafodd eu hadnabod o fewn yr ymatebion i bob cwestiwn, ynghyd â dyfyniadau gan ymatebwyr unigol.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.