NEWYDDION

Cyfle i fod yn rhan o werthusiad y Cwricwlwm i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad i gwblhau gwerthusiad o’r Cwricwlwm i Gymru. Dymunwn ymgysylltu ag ysgolion fel rhan o’r astudiaeth bwysig hon mewn un o ddwy ffordd:

  1. Teithiau Cwricwlwm: astudiaethau achos er mwyn dysgu o brofiadau ysgolion a lleoliadau o’r cwricwlwm dros amser.  
  2. Archwiliadau Dwfn er mwyn datblygu dealltwriaeth fanwl o agweddau penodol  Cwricwlwm i Gymru, yn ystod haf 2024.

Os ydych yn dymuno bod yn rhan o’r ymchwil bwysig hon, waeth faint o gynnydd y mae eich ysgol wedi’i wneud wrth weithredu’r cwricwlwm newydd, gwnewch ddatganiad o’ch diddordeb fan hyn: Cwricwlwm i Gymru: Gwerthusiad Ffurfiannol.

Neu cysylltwch â Brett Duggan brett@arad.cymru am ragor o wybodaeth neu am drafodaeth anffurfiol am y gwerthusiad.