Ein gwaith

Ymchwil


Mae Arad yn cwblhau ymchwil ar beth sy’n gweithio’n dda o ran datblygu polisi a rhaglenni a sut i wella gwasanaeth ein cleientiaid.


Gwerthuso


Mae Arad yn gwerthuso llwyddiant prosiectau ein cleientiaid gan ddadansoddi traweffaith ar sefydliadau ac unigolion sy’n cymryd rhan.


Polisi


Mae Arad yn asesu dyluniad a darpariaeth polisi ac yn asesu os yw’n gweithio fel y bwriedir i ddarparu buddion i’r gymdeithas.


Dadansoddi


Mae Arad yn casglu a dadansoddi data ansoddol a meintiol trwy arolygon, cyfweliadau a grwpiau ffocws i asesu traweffaith.


Mae Arad yn gwmni ymchwil annibynnol yng Nghaerdydd. Sefydlwyd Arad yn 2004 a rydym wedi datblygu enw da am annibyniaeth, creadigrwydd, dibynadwyedd ac arbenigedd gyda’n cleientiaid yng Nghymru ac ar draws y DU.

Latest News

Swydd wag