CWRDD Â’R TÎM

Alison Glover

Fe ymunodd Alison ag Arad yn Awst 2014. Mae ei diddordebau ymchwil a gwerthuso yn cynnwys datblygu cynaliadwy, addysg a sgiliau. Mae hi wedi gwirfoddoli a gweithio ar draws pob sector addysg, gyda phrofiad diweddar fel ymchwilydd a darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae gan Alison gradd meistr yn addysg amgylcheddol a Doethuriaeth yn Addysg. Mae hi wedi cyflwyno mewn cynadleddau busnes ac addysg ryngwladol ac wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae hi wedi hwyluso nifer o weithdai a grwpiau ffocws i gefnogi casglu a lledaenu data ymchwil. Mae Alison wedi gwerthuso prentisiaethau ar gyfer ‘Creative Skillset’ a ‘SkillsActive’, a gwerthuso Rhaglen STEM Cymru ar gyfer Cynllun Addysg Peirianneg Cymru.

Mae gan Alison brofiad o weithio ar brosiectau eraill gan gynnwys Menter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First, gwerthusiad o’r Model Ysgolion Arloesi, Gweithredu’n Gynnar y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru ac ymchwil i sefydlu sefyllfa sylfaenol y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Ar y penwythnos ac yn ystod ei diwrnodau i ffwrdd mae Alison yn mwynhau cerdded ym Mannau Brycheiniog neu’n canu mewn côr cymunedol.