NEWYDDION

Gwerthusiad o’r Siarter Iaith wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r Siarter Iaith a rhaglenni cysylltiedig sydd â’r nod o gynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymysg plant a phobl ifanc. Archwiliodd yr astudiaeth weithrediad pedair rhaglen ar draws ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, gan ddarparu arweiniad ar ddatblygiad fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer y Siarter Iaith.

Mae’r adroddiad a chrynodeb gweithredol ar gael yma.