NEWYDDION

Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi adroddiad Arad

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad yn dadansoddi’r ymatebion a gafwyd i ymgynghoriad cyhoeddus Cymwys ar gyfer y Dyfodol.

Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau y bydd Cymwysterau Cymru’n eu cynnal dros y ddwy flynedd nesaf. Nod y cynigion a gyflwynwyd yn yr ymgynghoriad yw bod yn sail i waith Cymwysterau Cymru i ailffurfio cymwysterau i ategu’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae’r adroddiad, crynodeb a fersiwn addas i bobl ifanc ar gael fan hyn.