Uncategorized @cy

Gwerthusiad o’r Siarter Iaith wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r Siarter Iaith a rhaglenni cysylltiedig…


Cymwysterau Cymru'n cyhoeddi adroddiad Arad

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad yn dadansoddi'r ymatebion a gafwyd i…


Gwerthusiad Mwy na geiriau: cyhoeddi adroddiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad a baratowyd gan Arad fel rhan o werthusiad Mwy na…


Cyhoeddi adroddiad ar y Gymraeg a’r economi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sydd yn adolygu’r dystiolaeth am y…


Dadansoddiad o'r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Addysg Gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sy'n crynhoi'r ymatebion a gafodd…