Uncategorized @cy

Cyhoeddi adroddiad Arad ar baratoadau ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad ar baratoadau ar gyfer gweithredu'r…


Cyhoeddi adroddiad i Amgueddfa Cymru

Mae adroddiad gan Arad ar gyfer Amgueddfa Cymru yn dadansoddi'r ymatebion a dderbyniwyd i 'Holiadur…


Cyhoeddi adroddiad ar y safonau proffesiynol

Mae adroddiad gan Arad ar Werthusiad o’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a…


Cyhoeddi adroddiad Arad ar gategoreiddio ysgolion

Mae adroddiad gan Arad yn crynhoi barn ymatebwyr ar drefniadau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer…


Gwerthusiad o Mwy na geiriau: cyhoeddi'r adroddiad terfynol

Mae adroddiad terfynol gan Arad fel rhan o werthusiad 'Mwy na geiriau' - y fframwaith strategol…